Oulu, Perämeren suurin sahatavaran vientisatama

Oulun satama on noussut Herman Andersson Oy:n käsittelemän volyymin myötä Perämeren suurimmaksi sahatavaran vientisatamaksi.

Asiakkaiden sitoutuminen Oulun satamaan luo meille positiivisia mahdollisuuksia ylläpitää sekä kehittää yhdessä Oulun sataman kanssa kasvulle vaadittavaa sataman infrastruktuuria kuin myös erilaisia terminaalipalveluita. Tätä kautta voimme tuoda lisäarvoa asiakkaidemme logistiseen arvoketjuun tulevaisuudessa.

Kiitämme asiakkaitamme sekä yhteistyökumppaneitamme saamastamme luottamuksesta.