Satamien Työturvallisuusviikko 2.-6.10.2023

Satamien työturvallisuus viikon antia Oulussa Herman Andersson Oy:llä:

-Blue spot valot ovat kohottaneet merkittävästi turvallisuutta.

IMG-20221104-194931-kopio

-Ylikorkeiden yksiköiden nostofreimi on parantanut turvallisuutta nostotöissä.

1000001482

-Sahatavarapakettien huolellinen käsittely terminaalityössä.

sahis

Turvallisuus ennen kaikkea!

Stora Enso päätti miljardi-investoinnista Ouluun

Stora Enso on päättänyt investoida noin miljardi euroa Oulun PK6:n muuntamiseen suuren mittaluokan kuluttajakartonkilinjaksi. Investointi tukee konsernin uusiutuvien pakkausten kasvustrategiaa lisäämällä kapasiteettia kasvavissa pakkaussegmenteissä. Tuotannon muunnetulla koneella arvioidaan käynnistyvän vuoden 2025 alkupuolella.

PK6-linja muunnetaan moderniksi ja joustavasti kuluttajakartonkia tuottavaksi linjaksi. Linjan vuosituotantokapasiteetti tulee olemaan 750 000 tonnia. Kokonaisuudessaan Oulun tehtaan vuosituotantokapasiteetti nousee 1,35 miljoonaan tonniin, mikä tarkoittaa, että Oulusta tulee divisioonan tehtaista vuosituotantokapasiteetiltaan suurin.

Investointi on iso Euroopan markkinoilla ja tekee Oulun yksiköstä suuren mittaluokan tehtaan, joka parantaa sekä kuluttajakartonkien että aaltopahvin raaka-aineen eli kraftlinerien kannattavuutta ja kilpailukykyä. Muunnettu linja tulee olemaan Euroopan kustannuskilpailukykyisin taivekartonkikone.

Investointi tuo Oulun tehtaalle noin 300 uutta työpaikkaa. Luvussa on mukana tuotanto, kunnossapito sekä muut toiminnot ja toimijat kuten puunhankinta, tehdasmyynti, divisioonan toiminnot ja Herman Andersson Oy:n terminaali-ja satamatoiminnot.

Investointi luo lisäksi epäsuorasti työmahdollisuuksia noin 1 500 henkilölle Stora Enson ulkopuolella.

Tuotteita elintarvike- ja juomapakkauksiin

Kartonkien loppukäyttökohteita ovat elintarvike- ja juomapakkaukset erityisesti pakaste- ja kylmätuotteille sekä kuivatuote- ja pikaruokapakkaukset. Kohdemarkkinoita ovat pääasiassa Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Tuotteiden hiilijalanjälki pienenee edelleen

Investointi tukee Stora Enson vastuullisuussitoumuksia. Se edistää kiertotaloutta lisäämällä  tuotevalikoiman kierrätettävyyttä. Oulun tehtaan tuotteet valmistetaan jatkossakin täysin ensikuidusta. Elinkaarensa lopussa ne kierrätetään ja niistä tehdään uusia tuotteita.

Tehtaan fossiiliset kasvihuonekaasut pysyvät alhaisella tasolla, sillä Oulun tehtaan ensimmäinen muunnos vuonna 2021 vähensi kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla. Tuotantomäärän kasvaessa ja biopolttoainetta hyödyntämällä tuotteiden hiilijalanjälki pienenee tämän projektin myötä.

Projekti alkaa heti

O750-projekti alkaa välittömästi. Projektin alkaminen näkyy myös useille oululaisille, sillä myönteisen investointipäätöksen jälkeen työt käynnistynevät myös Poikkimaantiellä moottoritien ja sataman välillä, tietä levennettäessä 4-kaistaiseksi.

Loihde Trust huolehtii Herman Anderssonin satama-arjen yritysturvallisuudesta

Loihde Trust tuottaa Pohjois-Suomen johtavalle logistiikka-ammattilaiselle Herman Andersson Oy:lle useita yritysturvallisuuden palveluita. Yhteistyö alkoi 90-luvun puolivälissä tiedonsiirtoon liittyvien päätepalvelimien ja työasemien toimittamisesta. Myöhemmin Loihde Trust valittiin kumppaniksi myös lähiverkkopalveluihin, kameravalvontaan sekä lukitukseen ja kulunvalvontaan.

Oululainen satamaoperaattori Herman Andersson Oy tarjoaa kattavasti satamapalveluita, kuten terminaali- ja varastopalveluita sekä lastaus- ja purkupalveluita. Stora Enson omistama yritys on toiminut vuodesta 1902 lähtien.

”Me hoidamme kaikkia Oulun sataman sekä vienti- että tuontiasiakkaiden asioita, ja kauttamme kulkee muun muassa kontteja ja metsäteollisuuden tuotteita”, Herman Anderssonin tietohallintopäällikkö Timo Kuusela kuvailee yrityksen toimintaa.

Loihde Trustin ja Herman Anderssonin yhteistyö ulottuu 90-luvun puoliväliin. Yhteistyö alkoi tiedonsiirtoon liittyvistä päätepalvelimista ja työasemista laajentuen lähiverkkopalveluihin. Loihde Trust huolehtii lähiverkosta kokonaisuutena mukaan lukien verkkolaitteet sekä lähiverkon hallinnointi ja valvonta. Vuonna 2018 ajankohtaiseksi nousi kulunvalvonnan ja lukituksen uusiminen ja Loihde Trust valittiin kumppaniksi myös niihin.

”Toimistoremontin yhteydessä tuli tarve uusia sekä mekaaninen lukitus että sähköinen kulunvalvonta. On ilman muuta positiivista, että palveluita voidaan keskittää samalle toimijalle”, Kuusela jatkaa.

Seuraava etappi yhteistyössä saavutettiin, kun sopimus myös kameravalvontapalvelusta solmittiin Loihde Trustin kanssa.

”Kyseessä oli laajempi yhteishankinta koko satama-alueen kameravalvontaverkoston kehittämisestä sekä laajentaen että nykyaikaistaen. Lisäksi meillä on kameravalvonnalle tiettyjä omia tarpeitamme, jotka on huomioitu palvelussa.”

Turvallisuus on satamatyöskentelyn arkea

Satamassa turvallisuus on luonnollinen osa toimintaa. Muuttuvat olosuhteet ja tilanteiden jatkuvan havainnoinnin merkitys sekä erilaisten vaaratilanteiden ennakointi kuuluvat työhön sen kaikilla alueilla. Lisäksi muun muassa Tullin valtuuttamana AEO-toimijana oleminen asettaa tiettyjä vaatimuksia Herman Anderssonin turvallisuusratkaisuille.

”Satama-alueemme on logistiikan näkökulmasta keskeinen, mutta se on myös tuotantolaitoskeskittymä. Uhkatilanteita mietitään ja niihin varaudutaan esimerkiksi onnettomuustilanteita harjoittelemalla. On huomioitava myös, että tietojärjestelmien merkitys kasvaa jatkuvasti sekä fyysisen että digitaalisen turvallisuuden näkökulmasta”, Kuusela kertoo.

Loihde Trustin toimintaan on Kuuselan mukaan oltu Herman Anderssonilla hyvin tyytyväisiä. Esimerkiksi uusien järjestelmien käyttöönotto perehdytyksineen on sujunut mallikkaasti.

Kuusela kokee hyödylliseksi sen, että mahdollisimman monia toimintoja on keskitetty samalle kumppanille. Osa IT-palveluista ja lähitukipalveluista hoituu konsernista käsin, mutta monet toiminnot hoidetaan yrityskohtaisesti.

”Laajan monitoimittajaympäristön kanssa toimiminen olisi huomattavasti haasteellisempaa. Kun sama toimittaja on sekä järjestelmä- että infrapuolella ja hoitaa hommat hyvin, on siitä etua.”

Loihde Trustin myynti- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Viljanen toimii Herman Anderssonin yhteyshenkilönä ja toteaa, että lähiverkko on hyvä peruspilari, jonka varaan on myöhemmin voitu palveluita ja yhteistyötä laajentaa.

”Vuosikymmenten yhteistyö kahden pitkään toimineen yrityksen välillä on muodostunut vahvaksi ja silti se jatkuvasti kehittyy. Mietimme aina yhdessä asiakkaidemme kanssa, miten toimintaa ja yhteistyötä voidaan kehittää ja syventää vastaamaan paremmin ajassa muuttuvia tarpeita. Turvallisuutta vahvistamalla voimme olla osaltaan myös tukemassa asiakkaiden liiketoiminnan sujuvuutta.”

Euroopan linjaliikenteen kapasiteetti kasvaa

WalleniusSol on lisännyt vuoden 2021 alusta  MV Fionia Sea ja MV Jutlandia alukset  Pohjois-suomen ja Keski-euroopan väliseen liikenteeseen.

Kyseiset alukset täydentävät WalleniusSOLin linjaliikennettä Lübeckiin (DE), Tilburyyn (UK) sekä Antwerpeniin ja Zeebruggeen (BE)

Laivatilatiedustelut ja bookkauspyynnöt

booking-oul@wallenius-sol.com

Turvallisuuspalkinto kuljetusliike Pohjaset Oy:lle

Osana Stora Enson turvallisuusviikkoa Herman Andersson Oy jakoi toimittajien turvallisuuteen liittyvän turvallisuuspalkinnon. Palkinnon vastaanotti Kuljetusliike Pohjaset Oy: n kuljettaja Ville-Veikko Kehusmaa. Palkinnon luovuttivat Herman Andersson Oy:n toimitusjohtaja Jari Rantamaula ja turvallisuuspäällikkö Teemu Pirilä. Turvallisuuspalkinnon kriteereinä olivat kuljettajien toiminta terminaalialueilla sekä yhtiön johdon reagointi turvallisuusviesteihin.

 

Laskutusosoitteemme muuttuu 1.9.2020

Hyvä yhteistyökumppanimme,

Olemme siirtyneet sähköiseen laskutukseen ja pyydämme ensisijaisesti
toimittamaan laskut yritykseemme verkkolaskuina.
Uudet verkkolaskuosoitetietomme ovat seuraavat:
Yrityksemme tiedot
Nimi Y-tunnus Verkkolaskuosoite
Herman Andersson Oy 0187175-6 003701871756
Välitystiedot
Välittäjä Välittäjätunnus
Maventa 003721291126
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH

Skannaus sähköpostitse
Voitte myös lähettää PDF-formaatissa olevia laskuja sähköpostilla seuraavilla ohjeilla.
PDF-muotoiset laskut voi lähettää osoitteella:
01871756@scan.netvisor.fi
 Laskut lähetetään sähköpostin liitetiedostoina
 Voit lähettää useita laskuja yhdessä sähköpostiviestissä, kunhan jokainen
lasku on erillisenä liitetiedostona. Kaikilla tiedostoilla tulee olla eri nimi.
 Laskun liitteiden tulee olla liitettynä samaan pdf-tiedostoon itse laskun
kanssa.
 Yhden sähköpostin maksimikoko on 10Mb
 PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja versio 1.3 tai uudempi
 PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja
 Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297 mm
 Liitteen nimen sallitut merkit ovat tavallisia kirjoitusmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9.
Ethän käytä erikoismerkkejä liitteiden nimeämiseen.

Skannaus postitse
Mikäli ette pysty lähettämään laskuja sähköisesti tai sähköpostilla, pyydämme
toimittamaan paperiset ostolaskut osoitteella:
Herman Andersson Oy
01871756
PL 100
80020 Kollektor Scan
 Sarjanumeron tulee olla mukana jokaisen laskun osoitekentässä jotta lasku
voidaan tunnistaa oikealle yritykselle kuuluvaksi. Mikäli osoite on vain
kuoressa, ei skannauksen jälkeen vastaanottajaa enää voida tunnistaa
sarjanumeron perusteella.
 Käytäthän mieluiten tekstissä vain mustaa väriä valkoisella pohjalla: se antaa
selkeimmän lopputuloksen laskun tietojen tunnistusta varten.
 Lähetäthän skannausosoitteeseen ainoastaan laskumateriaalia. Nämä postit
luetaan automaattisesti yrityksemme reskontraan, joten pyydämme
lähettämään tiedotteet jne. yrityksemme käyntiosoitteeseen.
 Ethän käytä niittejä skannauspalveluun lähetetyissä laskuissa.

Lisätietoja tarvittaessa:
Karin Koutuaniemi
Herman Andersson Oy
karin.koutuaniemi@hermanandersson.fi
050 3557 302
Ystävällisin terveisin,
Herman Andersson Oy