Turvallisuus ensin

Satamatyö on nopeatempoista jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa ja tilanteissa samalla alueella useiden toimijoiden suorittamaa materiaalin käsittelyä, varastointia, siirtoa sekä kuljetusta, joita suoritetaan raskailla työkoneilla ja joiden kuljettajien näkyväisyys koneista on usein hyvinkin rajoittunutta.

Tämän vuoksi jatkuva havainnointi ja varovaisuus satamassa liikuttaessa ja työskenneltäessä on ensiarvoisen tärkeää.

Haastavat olosuhteet

Talvi asettaa jo ennestäänkin vaikeille olosuhteille lisähaasteen. Satama-altaasta haihtuva vesihöyry muodostaa pinnoille jäätä, sekä nostaa alueelle ajoittain sumua ja tätä kautta näkyvyys on usein rajoittunutta. Tällöin ajoväylät ja alusten kansirakenteet muodostuvat todella liukkaiksi. 

Tuulen takia pureva pakkanen tuntuu entistäkin kylmemmältä, jolloin satamassa liikkuvien on pukeuduttava normaalia lämpimämmin. Tämä vaikeuttaa henkilön liikkumista sekä ympäristön havainnointia esimerkiksi kuulemisen suhteen.

Pakkasella kengän pohjat kovettuvat, joten normaalisti pitäväkin jalkine muuttuu kankeaksi ja liukkaaksi aiheuttaen tätä kautta turvallisuusriskin. Tästä johtuen satamassa onkin talviaikaan suositeltavaa käyttää jalkineissa liukuesteitä tai nastakenkiä.

Terve epäluottamus olosuhteita ja tilanteita kohtaan on paras turva alueella liikkuvalle.

Turvallisuus on osa työnkuvaa

Sataman työturvallisuutta kehitetään ja ylläpidetään parhaiten tiedostamalla jatkuvasti muuttuvien olosuhteiden ja tilanteiden jatkuvan havainnoinnin merkitys, sekä mahdollisten vaaratilanteiden ennakointi.

Työturvallisuuteen voit parhaiten vaikuttaa omalla esimerkillä ja asenteella.
Varovaisuus, liikkuessasi satama-alueella ei ole kokemattomuuden vaan pitkän kokemuksen merkki.