Tuleeko oma kulkulupa hakemus vai ohjataanko oulun satamaan?

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn (International Maritime Organisation) antamat uudet satamien kansainväliset turvallisuusmääräykset eli ns. ISPS –säännöstö (ISPS, International Ship and Port Facility Security) astuivat voimaan 1.7.2004. Määräysten tarkoituksena on lisätä merenkulun turvallisuutta satamissa ja aluksilla. Turvallisuusmääräykset vaativat kulunvalvonnan tehostamista satama-alueella. Turvajärjestelyt parantavat myös satamien liikenne- ja työturvallisuutta.

Satama-alueelle pyrkivien ja siellä liikkuvien on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä ja syy liikkumiseensa alueella. Henkilöllisyyttä ja vierailun tarkoitusta voi satamarakenteeseen pyrkivältä tai siellä oleskelevalta tuntemattomalta henkilöltä tiedustella kuka hyvänsä sataman alueella työskentelevä henkilö sekä tarvittaessa evätä pääsy tai kehottaa poistumaan alueelta.

Tänne sitten lomake jos tulee.