• Etusivu
  • Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Herman Andersson Oy

Yhteyshenkilö

Jari Erkkilä
Puh 050 408 7999 
jari.erkkila@hermanandersson.fi

Rekisterinpidon tarkoitus

Asiakassuhteen hoitamiseen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen liittyvien tietojen ylläpito. Rekisterinpitäjän toteuttaman markkinoinnin sekä tarjousten suuntaaminen rekisterin tietojen perusteella.

Rekisteröidyt ryhmät

Yritykseen sopimussuhteessa olevat asiakkaat ja potentiaalisiksi kartoitetut asiakkaat.

Rekisteröidyt tiedot

Organisaation nimi
LY-tunnus
Organisaation osoitetiedot
Laskutustiedot
Yhdyshenkilön nimi ja asema organisaatiossa
Yhdyshenkilön sähköpostiosoite
Yhdyshenkilön puhelinnumero
Sopimuksen tai tarjouksen sisältö ja ehdot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan asiakkaan antamien tietojen mukaan, YTJ-järjestelmästä, sekä yleisestä Internetin antamasta tiedosta.

Säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän ja järjestelmätoimittajan tietoverkko ja ohjelmisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla. Asiakastietoja koskeviin tietoihin pääsevät vain nimetyt henkilöt henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään tai yritystään koskevat tiedot ja niiden sisältö rekisteristä pyytämällä niitä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä henkilökohtaisesti.

Tietojen korjaaminen

Yhteyshenkilö korjaa, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Tietojen poistaminen

Yhteyshenkilö poistaa yhteystiedon rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä.
Tämän jälkeen tiedot poistuvat lopullisesti.

Ylläkuvatuissa asioissa menetellään henkilötietolain 523/1999, lain yksityisyyden suojasta työelämässä 579/2004 sekä rikoslain 24 luvun 5 – 7 § mukaisesti.