Kulkulupahakemus

Käy tekemässä Oulun Sataman sivuilla kulkulupahakemus.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMOn (International Maritime Organisation) antamat uudet satamien kansainväliset turvallisuusmääräykset eli ns. ISPS –säännöstö (ISPS, International Ship and Port Facility Security) astuivat voimaan 1.7.2004. Määräysten tarkoituksena on lisätä merenkulun turvallisuutta satamissa ja aluksilla. Turvallisuusmääräykset vaativat kulunvalvonnan tehostamista satama-alueella. Turvajärjestelyt parantavat myös satamien liikenne- ja työturvallisuutta.

Satama-alueelle pyrkivien ja siellä liikkuvien on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä ja syy liikkumiseensa alueella. Henkilöllisyyttä ja vierailun tarkoitusta voi satamarakenteeseen pyrkivältä tai siellä oleskelevalta tuntemattomalta henkilöltä tiedustella kuka hyvänsä sataman alueella työskentelevä henkilö sekä tarvittaessa evätä pääsy tai kehottaa poistumaan alueelta. 

Herman Andersson Oy
Poikkimaantie 12   
FI-90401 OULU   

>> etusivu
>> palvelut
>> ajankohtaista
>> aikataulut ja reitit
>> yhteystiedot
>> linkit

TEL. +358 8 3150 100
FAX +358 8 371 743
www.hermanandersson.fi