Tietosuojaseloste

Käsittelemme hakijatietojamme henkilötietolain (523/99) mukaisesti.

 1. Rekisterinpitäjä on Herman Andersson Oy, Poikkimaantie 12, 90401 Oulu, p. 08 3150 100
   
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Heli Simula, talouspäällikkö, heli.simula@hermanandersson.fi 
   
 3. Rekisterin nimi:  Herman Andersson Oy:n työnhakijatietorekisteri.
   
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Herman Andersson Oy:n työhön rekrytointi.
   
 5. Rekisterin tietolähteet: Tietoja kerätään Herman Andersson Oy:n kotisivuilla sijaitsevalla rekrytointilomakkeella.
   
 6. Rekisterin tietosisältö:
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Tietoja ei luovuteta rekrytoivan tahon ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.
   
 2. Rekisterin suojausperiaatteet: Rekisteriä ylläpidetään SSL-suojatulla, palomuurin suojaamalla alueella, vaadittavien käyttäjätunnusten ja salasanojen takana.
   
 3. Rekisteritietojen tarkastus ja korjaus: Hakija voi halutessaan tarkastaa tai korjauttaa rekisterissä olevaa tietoa lähettämällä pyynnön kirjallisesti rekisterinpitäjälle, heli.simula@hermanandersson.fi. Hakijan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.
   
 4. Työnhakijan tiedot säilytetään Herman Andersson Oy:n rekrytointirekisterissä maksimissaan 12 kuukauden ajan tietojenjättöpäivästä.

 

Herman Andersson Oy
Poikkimaantie 12   
FI-90401 OULU   

>> etusivu
>> palvelut
>> ajankohtaista
>> aikataulut ja reitit
>> yhteystiedot
>> linkit

TEL. +358 8 3150 100
FAX +358 8 371 743
www.hermanandersson.fi